IDENTIFICATION DES TEINTURES-MÈRES VÉGÉTALES HOMÉOPATHIQUES PAR ÉLECTROPHORÈSE ET CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

Estudi de tintures mares: Cromatografia i electroforesi (generalitats). Estudi especific d´algunes tintures mare: part que s´utilitza, preparació, composició química, característiques, anàlisi amb llum de wood, anàlisi cromatogràfic, anàlisi electroforètic.

DOSSIER SCIENTIFIQUE

Recopilación de diversos estudios científicos sobre homeopatía. En el primer capitulo se trata el principio de similitud, patogenésias; acción diferencial del remedio allopático, homeopático, y placebo; diferencias entre homeopatía, isoterapia y organoterapia. En el segundo …