Serveis al socis / Com associar-se

SERVEIS GENERALS ALS SOCIS:

 • Pertànyer com a membre, sense haver d'abonar cap quantitat extra, a les entitats més importants i rellevants del món de l'homeopatia: LMHI (Lliga Mèdica Homeopàtica Internacional) i ECH (Comitè Europeu d'Homeopatia). L'AMHB va ser cofundadora de l'LMHI l'any 1925 a Rotterdam i hi ha una estreta col·laboració institucional entre les dues entitats. L'AMHB participa també de manera activa en diversos comitès de l’ECH.
 • Assistir de manera gratuïta a les Sessions Clíniques o Ateneus que organitza l'AMHB el primer divendres i tercer dimecres de cada mes. En cas de no poder assistir-hi, hi ha la possibilitat de veure les sessions i tots els enregistraments anteriors online a través de la web de l'AMHB.
 • Accés a l'àrea de socis a la web de l'AMHB (http://www.amhb.org), amb possibilitat de descarregar articles i altres documents audiovisuals. Així mateix, podrà participar en el nou Ateneu virtual de l'AMHB, de debat i intercanvi d'informació entre professionals.
 • Beneficiar-se d'importants descomptes en tots els cursos i seminaris que organitza l'AMHB i els organitzats per altres entitats amb les quals l'AMHB té acords especials (FEMH, SEMH).
 • Possibilitat de formar part, voluntàriament, del quadre mèdic i veterinari que s'anuncia a la web de l'AMHB i al qual tenen lliure accés tots els ciutadans, en la secció "Busques Homeòpata?"
 • Rebre informació periòdica sobre les activitats i els cursos de l'AMHB i tot tipus de notícies d'homeopatia, circulars de la LMHI, ECH, etc.
 • Gaudir de la consulta i préstec gratuït dels llibres de la Biblioteca Dr Peiró Rando, situada a l'Acadèmia, amb un important volum de llibres i revistes, tant històriques com actuals sobre Homeopatia.
 • Crear o participar dels grups d'estudi, tenint accés gratuït a la sala de reunions.
 • Els socis poden igualment participar en els diferents Departaments Científics de l'AMHB (Clínica, Bases Teòriques, Matèria Mèdica, Farmàcies, Història de la Medicina Homeopàtica, Veterinària, Docència) i altres Grups d'Estudi ja creats.
 • Llogar la sala d'actes per a cursos / sessions clíniques a preus especials.
 • Assistència i participació activa a l'Assemblea General anual expressant la seva opinió i el seu vot a totes aquelles activitats relacionades amb l'Acadèmia, així com presentar el màxim òrgan executiu, la Junta Directiva.

Es pot formar part de l'AMHB segons les següents categories:

SOCIS NUMERARIS
 • S'ha de tenir la de Llicenciatura en Medicina, Farmàcia, Odontologia o Veterinaria.
 • S'ha d'estar col·legiat en el respectiu col.legi professional.
 • Tenir la qualificació en Homeopatia Clàssica.
 • Són socis amb plens drets ( veu i vot en les deliberacions de l'AMHB)
SOCIS ASPIRANTS
 • S'ha de tenir la de Llicenciatura / Grau en Medicina, Farmàcia, Odontologia o Veterinaria.
 • S'ha d'estar col·legiat en el respectiu col.legi professional.
 • No tenir la qualificació en Homeopatia Clàssica, obligant-se a assistir a cursos i seminaris necessaris per tal d'obtenir la qualificació homeopàtica.
SOCIS PROTECTORS
 • Aquells que contribueixin amb alguna quantitat o quota extraordinària que els faci mereixedors de tal distinció.
 • No poden intervenir en les deliberacions de l'AMHB.
SOCIS D'HONOR
 • Son aquelles persones que per la seva rellevància científica o homeopàtica, o pels seus serveis a la medicina homeopàtica en general o a l'Acadèmia en particular, son mereixerdors de tal distinció.
 • No poden intervenir en les deliberacions de l'AMHB.
SOCIS CORRESPONENTS
 • Són aquelles persones que reunint els requisits per ser socis numeraris resideixin fora de l'àmbit territorial de l'AMHB i desitgin coneixer les seves activitats.
 • Només tenen veu i vot en les sessions científiques.
 • Sol.licitud d'admissió a l'AMHB.

Tramitació per demanar l'ingrés a l'Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona:

 • Imprès de sol.licitud, degudament omplert, amb el suport de dues signatures de membres numeraris de l'A.M.H.B.
 • Curriculum Vitae.
 • Dues fotografies carnet.
 • Còpia compulsada del títol que acredita una formació en Homeopatia Clàssica.

MÉS INFORMACIÓ:  Telèfon: 93 323 48 36. E-mail: amhb@amhb.org