ACADÈMIA

Som una associació sense ànim de lucre formada per metges, farmacèutics, odontòlegs i veterinaris homeòpates.

L'Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona (AMHB) va ser fundada a Barcelona el 13 d'abril de 1890 i actualment és una de les més antigues del món. Vàrem ser co-fundadors de la Lliga Mèdica Homeopàtica Internacional (LMHI)el 1924, institució de la qual tenim la Vice-presidència per Espanya des d'aquelles dates.

Participem en els Comitès Homeopàtics Europeus d'Educació, Investigació i de la Farmacopea Europea, de l'E.C.H. (European Committee for Homoeopathy).

L'AMHB forma part de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCB) com a societat adherida.

MISSIÓ

L’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona es defineix com un espai integrador i de servei a la societat per tal de nodrir, desenvolupar i difondre el coneixement científic-mèdic homeopàtic unicista hahnemannià i defensar els interessos del col·lectiu dels seus membres.

VISIÓ
• Nodrir i desenvolupar aquest coneixement mitjançant estudi, debat i recerca compartits.
• Difondre el coneixement mitjançant l’ensenyament amb estàndards d’alta qualitat a través de cursos, congressos, reunions, i publicacions promovent una pràctica homeopàtica de qualitat.
• Defensar la pràctica homeopàtica i els seus usuaris i practicants.
• Visió del individu i la salut des d’una perspectiva holística com a membres d’un cos social.

ACTIVITATS

  • Departaments científics. Es dediquen a l'estudi, investigació i docència de l'Homeopatia. En l'actualitat estan actius els departaments de Clínica, Bases Teòriques, Matèria Mèdica, Farmàcia i Veterinària.
  • Ateneus. L’ATENEU és el nou concepte de sessions clíniques iniciades el curs acadèmic 2019-2020. Es tracta d'un espai de trobada i debat pels homeòpates, a on es fomenta el diàleg, el debat i l’intercanvi d’idees entre els socis i on aquest debat es un estímul per l’estudi de l’homeopatia tant pels socis més novells com per aquells amb més experiència amb un continuat desig de perfeccionament. Un espai que permet acollir a les noves generacions i donar veu als companys amb més experiència. L’Ateneu vol fomentar un pensament científic crític dintre d’un ambient distès a on tothom se senti còmode per donar la seva opinió i les idees argumentades, també amb necessitat d’acceptar els diferents enfocs i visions, tot amb l’obligat respecte a l’hora d’expressar el nostre punt de vista. Les sessions són bimensuals i es presenten en dos formats diferents: El primer divendres de mes a les 16.30, el format és presentar Casos Clínics No Resolts amb la intenció de generar debat; el tercer dimecres de mes a les 10h, el format de Casos Clínics Resolts, amb una evolució desitjable mínima de 2 anys amb una finalitat d’aprenentatge.
  • Màster de Homeopatia. L'AMHB imparteix el "Máster de Homeopatía" com a títol propi i acreditat per l' European Comittee of Homeopathy (ECH). El cos docent està format per membres qualificats dels diferents departaments científics. Amb motiu de la pandèmia de la COVID-19, per primera vegada s'ha posat en marxa el 2021 en versió online.
  • Formació continuada. Així mateix, cada curs acadèmic es planifica un programa de formació continuada amb l'organització de cursos i seminaris propis i externs per continuar aprofundint en el coneixement homeopàtic.
  • Grups de Treball. S'estimula la creació de grups de treball o estudi per afinitats o per temàtiques. En aquests moments es troba actiu el Grup Ateneu. 

En l'actualitat, la Junta Directiva de l'AMHB està constituïda pels següents membres:

Dr. Josep Maria Clapers Pladevall

President

Dra. Maribel Pluma Haldon

Vicepresidenta

Dra. Consol Casajuana Casanovas

Secretària

Dr. Joan Manel Marín Gamito

Tresorer

Dr. Joan Mora Brugués

Coordinador Docent

Dra. Vet. Cristina Sallés Torrent

Vocal de Veterinària

Dra. Carmen Giménez Lozano

Vocal