Política de privacitat

Confidencialitat i protecció de dades

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, ACADEMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA precisarà de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis i / o informació.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web o rebre la informació sol·licitada. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació, subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades de caràcter personal.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari o com a conseqüència de l'emplenament del formulari de contacte, seran incorporades a un fitxer titularitat de ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA amb CIF / NIF V08593790 i amb domicili a CARRER ARAGÓ, 186- 2n 1r, 08011 BARCELONA, Barcelona tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007 , de 21 de Desembre.

Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses i informats, exonerant a ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte, registre o subscripció.

ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA no respon de la veracitat de les informacions que ens siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

S’exonera ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA sempre que procedeixi de fonts alienes a ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA

Galetes (cookies)

El lloc www.amhb.org no utilitza cookies que permetin elaborar un perfil dels gustos i de la navegació de l'usuari, considerant com fitxers físics com informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per facilitar la navegació de l'usuari pel portal.

De tota manera, l'usuari té possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA són el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari i l’enviament d’ informació dels nostres productes i serveis.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, ACADEMIA MEDICO Homeopàtica de Barcelona sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

ACADÈMIA MEDICO HOMEOPÀTICA DE BARCELONA no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.