CONTRIBUTION A L´ÉTUDE DE L´IDENTIFICATION DES TEINTURES MÈRES VÉGÉTALES HOMÉOPATHIQUES

Estudi de les tintures mare, variacions en funció de l´estació, estat vegetal,envelliment de la tintura, i de l´òrgan, espècie o composició química. Estudi d´algunes tintures mare: sinònims,família,hàbitat, part utilitzada, preparació, característiques, assajos d´identificació.

IDENTIFICATION DES TEINTURES-MÈRES VÉGÉTALES HOMÉOPATHIQUES PAR ÉLECTROPHORÈSE ET CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

Estudi de tintures mares: Cromatografia i electroforesi (generalitats). Estudi especific d´algunes tintures mare: part que s´utilitza, preparació, composició química, característiques, anàlisi amb llum de wood, anàlisi cromatogràfic, anàlisi electroforètic.