La seguretat del tractament homeopátic

El Consell Europeu de l’Homeopatia Clàssica (ECCH) va publicar recentment un detallat article que concloïa exposant que el tractament homeopàtic és segur.
L’estudi està basat en la recerca dins de 3 àrees de seguretat, dels medicaments homeopàtics, dels tractaments homeopàtics professionals i de la automedicació sense recepta per part dels pacients.

La conclusió general en base a les evidències existents és que la medicina homeopàtica i els tractaments homeopàtics són segurs sota la tutela i supervisió d’un entès en la matèria. Aparegué una nota d’avís en referència a aquelles persones que s’automediquen de manera continuada amb medicaments homeopàtics amb intenció de limitar les seves malalties sense buscar ajuda d’un homeòpata qualificat o d’un professional de la salut.
La investigació surt publicada al mateix temps que la seguretat del pacient pren una rellevància important en el panorama de l’agenda política de l’Unió Europea junt amb la Comissió Europea i publica dades que mostren que un de cada deu pacients que entra en un hospital sofreix un efecte advers a causa de les medicines convencionals, que un de cada deu tenen un risc hospitalari de contraure alguna infecció per contagi microbià que al voltant de 197.000 pacients moren anualment d’aquests efectes i conseqüències. http://ec.europa.eu/health/index_en.htm 
El ECCH entén que l’homeopatia i els homeòpates tenen un important paper en el futur en quant a la reducció de aquestes dades. http://www.homeopathy-ecch.org/

La Seguretat de l’Homeopatia
Aquest escrit ha estat publicat pel Consell Europeu de l’Homeopatia Clàssica (ECCH).
El ECCH representa als homeòpates professionals d’Europa i centra les seves activitats representatives dins de les fronteres europees i concretament dins de l’Unió Europea.
El ECCH té l’estatus participatiu de la NGO junt al Consell Europeu, és membre associat de l'Aliança Europea de la Salut Pública (EPHA), membre de la Federació Europea de Medicines Complementaries i Alternatives (EFCAM) i és un membre representatiu de la Coalició Europea per a l’Homeopatia i la Anthroposophic Medicinal Products (ECHAMP).
Els objectius de la ECCH són els de compartir els beneficis de l’alta qualitat dels tractaments homeopàtics entre tots els europeus. Per tal d’aconseguir aquesta situació el Consell entén que l’homeopatia no sols hauria de ser acceptada sinó també reconeguda de una manera oficial a tots els països. (The safety of homeopathy 2009-Pdf.)