Curs repertori de Phatak

En aquest curs estudiarem el repertori de Phatak "Concise Repertory", amb la lectura mensual de 50 pàgines (en paper) durant 9 mesos, fins al final del llibre.

El curs comença el 21 d'octubre amb una sessió de Zoom i s'acaba al juny.

S'utilitzaran les plataformes de Zoom i WhatsApp per resoldre dubtes i fer preguntes.