Ateneu 4-3-2021

El divendres 4 de març, a les 16,30h ens tornarem a trobar per Zoom, en el nou format d'Ateneu Sessió Clínica. Es tracta d'una trobada entre homeòpates per compartir casos clínics i debatre'ls amb els companys presents a la sessió.

Com ja sabeu, en cada sessió els participants poden aportar de manera espontània les seves experiències i dubtes i rebre feed-back directe de la resta de companys metges i/i veterinaris homeòpates.