Ateneu 21-4-2021

TITOL: CASOS TOC (Transtorn Obsessiu Compulsiu)   PONENTS: Dr. Electo Galán Grau Llicenciat en Medicina (1982). Especialista en Medicina Familiar i Comunitària 1997. Especialista en Homeopatia 1986 (Universitat de Oaxaca- Mèxic). Màster d’homeopatia (Universitat de …