HOMEOPATHIE PEDIATRIQUE

MM de 41 medicaments. Tècnica homeopàtica en pediatria, entre altres temes: valors dels signes objectius a la consulta; noves rúbriques en pediatria; l´importància de l´herència; remeis homeopàtics en l´obesitat infantil; trastorns del son; trastorns de …