Com associar-se?

 

Es pot formar part de l'AMHB segons les següents categories:

SOCIS NUMERARIS

 • S'ha de tenir la de Llicenciatura en Medicina, Farmàcia, Odontologia o Veterinaria.
 • S'ha d'estar col·legiat en el respectiu col.legi professional.
 • Tenir la qualificació en Homeopatia Clàssica.
 • Són socis amb plens drets ( veu i vot en les deliberacions de l'AMHB)

SOCIS ASPIRANTS

 • S'ha de tenir la de Llicenciatura en Medicina, Farmàcia, Odontologia o Veterinaria.
 • S'ha d'estar col·legiat en el respectiu col.legi professional.
 • No tenir la qualificació en Homeopatia Clàssica, obligant-se a assistir a cursos i seminaris necessaris per tal d'obtenir la qualificació homeopàtica.

SOCIS PROTECTORS

 • Aquells que contribueixin amb alguna quantitat o quota extraordinària que els faci mereixedors de tal distinció.
 • No poden intervenir en les deliberacions de l'AMHB.

SOCIS D'HONOR

 • Son aquelles persones que per la seva rellevància científica o homeopàtica, o pels seus serveis a la medicina homeopàtica en general o a l'Acadèmia en particular, son mereixerdors de tal distinció.
 • No poden intervenir en les deliberacions de l'AMHB.

SOCIS CORRESPONENTS

 • Són aquelles persones que reunint els requisits per ser socis numeraris resideixin fora de l'àmbit territorial de l'AMHB i desitgin coneixer les seves activitats.
 • Només tenen veu i vot en les sessions científiques.
 • Sol.licitud d'admissió a l'AMHB.

Tramitació per demanar l'ingrés a l'Acadèmia Mèdico Homeopàtica de Barcelona:

 • Imprès de sol.licitud, degudament omplert, amb el suport de dues signatures de membres numeraris de l'A.M.H.B.
 • Curriculum Vitae.
 • Dues fotografies carnet.
 • Còpia compulsada del títol que acredita una formació en Homeopatia Clàssica.

 

MÉS INFORMACIÓ:  Telèfon: 93 323 48 36. E-mail: amhb@amhb.org