Grup d’investigació d’homeopatia veterinària (Cabildo Fuerteventura)

Es crea aquest grup de treball per al desenvolupament, el debat, l'estudi i discussió del programa del Conveni proposat pel Cabildo de Fuerteventura sobre el "Estudio de la aplicación de Tratamientos Homeopáticos para el Control y Tratamiento de Mastitis en el Ganado Caprino".