HOMEOPATIA

El terme Homeopatia fa referència tant al mètode terapèutic que utilitza medicaments homeopàtics com, en general, als propis medicaments homeopàtics.

L'homeopatia consisteix en tractar amb un medicament amb dosis mínimes , seguint el principi de semblança i considerant a la persona com un tot en la manera individual d’expressar-se a nivell físic i psíquic.

Homeopatia ve de "homoios" que vol dir semblants. Hipòcrates, el pare de la medicina occidental, ja va dir que les malalties podien tractar-se amb medicaments que fossin capaços de produir síntomes semblants als que volem curar (Similia similubus curentur).

Els medicaments homeopàtics, sobretot en tractaments crònics, es prescriuen segons una anàlisi minuciosa i individualitzada que realitza el metge homeòpata al pacient. Una observació en què el facultatiu especialitzat en Homeopatia estudia al malalt, les seves circumstàncies, la forma d'emmalaltir i viure la malaltia, sense limitar-se a la patologia o als símptomes que pateix.

El medicament homeopàtic, prescrit amb els criteris anteriors, estimula la reacció de l'organisme a fi i efecte de restablir l'equilibri, que és el que anomenem salut.

Va ser fundada pel metge alemany Samuel Hahnemann (1755-1843)