Departaments científics

Departament de Bases Teòriques

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT: Un espai de reflexió sobre els aspectes filosòfics i científics de l’homeopatia, generar un pont entre els pensadors clàssics de l’homeopatia, des de Hahnemann fins els teòrics del nostre temps.

MEMBRES:

 • Dr. Vicente Méndez (coordinador)
 • Dr. Fèlix Heras
 • Dr. Joan Vidal-Jové

PERIODICITAT DE LES TROBADES: Bimensual presencial

CONTACTE: doctor_mendez@hotmail.com

PLA ACTUAL I DE FUTUR: Col·laborar amb totes les classes del Máster de Homeopatia i ampliar la reflexió sobre els principis que sustenten a l’homeopatia.

Departament de Clínica

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT: En el Departament de Clínica de l’AMHB tenim per objectiu l’estudi i recerca en homeopatia des de una visió propera al pacient, és a dir, que ens dediquem entre d’altres a l’anamnesis, la semiologia homeopática, el repertori homeopàtic, la posología i evolució clínica. D’aquesta manera, els casos clínics homeopàtics són la nostra font d’informació principal.

MEMBRES:

 • Dr. Marc Lluís Clapers (coordinador)
 • Dra. Deisy Cé Duarte do Amaral
 • Dr. Jaume Costa Galobart
 • Dr. Joan Manel Marín
 • Dr. Joan Mora
 • Dra. Manuela Velat

PERIODICITAT DE LES TROBADES: mensual o bimensual, presencialment i/o telemàticament.

CONTACTE: clapersvidal@gmail.com

PROJECTES ACTUALS:

 • Treballar en les clases del nou Màster online.
 • Aplicació pràctica del repertori informatitzat.
 • Banc de casos clínics publicats.
 • Estudi casos clínics COVID19.
 • Implementar l'estandardització de casos clínics publicats de qualitat segons les guies HOM-CASE CARE i MONARCH.

Departament de Materia Mèdica

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT: Estudi de la matèria mèdica homeopàtica

MEMBRES:

 • Dra. Montse Assens
 • Dr. Héctor Cruz
 • Dra. Silvia Díaz
 • Dr. Albert Espín
 • Dra. Ute Fischbach
 • Dr. Josep Maria Garcia (coordinador)
 • Dra. Anna Juan
 • Dr. Rubèn Junyent
 • Dra. Mercè Meseguer
 • Dr. Xavier Miró
 • Dr. Oscar Morales
 • Dra. Diana Peñarete

PERIODICITAT DE LES TROBADES: segon dimecres de cada mes, de 9 a 10.30h.

CONTACTE: amhb@amhb (indicant que és per al departament)

PROJECTES ACTUALS: