Els medicaments homeopàtics

Són substàncies d’origen vegetal, mineral, animal, biològic o d’altres.

Els medicaments homeopàtics són segurs, eficaços i molt ben tolerats. Poden administrar-se a dones embarassades, nadons i ancians amb total seguretat. L’experiència clínica de més de 200 anys així com els estudis fets fins a la data mostren que els efectes secundaris són mínims, rars, i transitoris.

És dispensin exclusivament en farmàcies.

És caracteritzen perquè contenen principis actius obtinguts mitjançant processos de dilució i agitació (dinamització) seriades descrites en les farmacopees.

Quan comprem un medicament homeopàtic sempre hi trobem un número al costat del nom. Aquest número ens indica el nombre de dilucions que s’han fet (9 CH, 30 CH, etc.).

Els medicaments homeopàtics es preparen seguint unes especificacions tècniques i de qualitat tant acurades com els medicaments convencionals.

Els podem prendre en grànuls o glòbuls (de sacarosa impregnats amb la dilució), en forma líquida (gotes o solució) o tòpica (cremes…).

Per la seva administració el seu metge homeòpata li indicarà el tipus i la manera de prendre’l (posologia).