Màster d’Homeopatia (anterior Máster de Homeopatia de la UB-AMHB)

Presentació

L’homeopatia és una disciplina mèdica que persegueix l’objectiu de curar de la forma més innòcua i eficaç possible, la qual cosa justifica la gran popularitat de què gaudeix entre diferents sectors de la població i el creixent interès per part de les noves generacions de metges.La pràctica de la medicina homeopàtica exigeix un alt grau de preparació tècnica i humana.
L’Acadèmia Mèdica Homeopàtica de Barcelona (AMHB) va ser fundada el 1890, sent una de les acadèmies mèdiques més antigues del món, i des dels seus inicis ha format diverses generacions de metges homeòpates.
Actualment se serveix del Màster d’Homeopatia per seguir formant a metges amb la preparació més altaAmb un programa basat en el document Basic Teaching Standards in Homeopathic Medicine“, aprovat pel Comitè Europeu d’Homeopatia, aquest màster està dissenyat i impartit per professionals de referència en les disciplines de medicina i veterinària, i compta amb un temari exhaustiu que aborda des de les bases teòriques fins a la clínica específica, sense deixar la farmacologia, la investigació i la documentació bibliogràfica. A més, compta amb la realització de tutories personalitzades amb pràctiques supervisades per homeòpates i veterinaris de reconegut prestigi.Si ets estudiant d’últim curs de les carreres de Medicina o Veterinària o ja exerceixes com a metge o veterinari i vols aprendre i aplicar adequadament l’homeopatia, aquest és el teu programa.Tot i que el Màster compta amb un gran nombre d’assignatures comunes entre Medicina i Veterinària, algunes de les classes són específiques per a veterinaris, tan a nivell teòric com a pràctic.

Acreditació acadèmica

Màster d’Homeopatia per l’Acadèmia Medico Homeopàtica de Barcelona (màster propi).

Tres raons per escollir-lo

  • Acreditat pel l’European Comittee of Homeopathy (ECH)
  • Amb accés al diploma acreditatiu de Capacitació en Medicina Homeopàtica expedit pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
  • Amb accès al Títol de la Faculty of Homeopathy (UK).
  • Amb tutories i pràctiques personalitzades per part de veterinaris i metges homeòpates de reconegut prestigi.

Nova edició 2016-2018

FLYER-AMHB-DEF-V2-TRZ-X-MAIL

PlanDocente1618              CALENDARIO1º_MASTER1618

Matriculació

Per matricular-se cal omplir la fitxa d’inscripció adjunta i abonar la quantitat de 300 € en concepte de reserva de matrícula. Els 2000 € restants s’abonaran abans de l’inici del primer curs (21 d’0ctubre).

L’AMHB oferirà facilitats de pagament a les persones que ho sol·licitin.

Pagament per transferència bancària a:

BANKINTER. C/C: IBAN ES70 0128-0506-73-0100013762

L’AMHB oferirà facilitats de pagament a les persones que ho sol·licitin.

Abans de l’inici del Màster, l’estudiant haurà de fer arribar a la Secretaria de l’AMHB (de manera presencial o per correu) una fotocòpia compulsada del seu títol acadèmic o de la matrícula de l’últim any de carrera, així com una fotografia tamany carnet recent (al mail: amhb@amhb.org).

FITXA D’INSCRIPCIÓ